Psalmrooster

Psalmrooster 2020-2021 Download het Psalmrooster   Aanleren Groep 0 – 2 Groep3-5 Groep 6 17 augustus Ps. 75:1 Ps. 124:4 Ps. 107:12 24 augustus Ps. 79:7 Ps. 119:53a Ps. 120:1 31 augustus Ps. 136:1 Ps. 119:53b Ps. 122:1 7 september Ps. 146:3a Ps. 13:5 Ps....

Bestuur

Schoolbestuur   Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school en is verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Verantwoordelijk Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft...

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad   De medezeggenschapsraad (mr) is een wettelijk ingesteld overleg tussen de ouders, het team en het bestuur. Deze raad is een inspraak- en controleorgaan voor ouders en personeel naast het bestuur van de schoolvereniging. De mr heeft een...

Jaarverslag

Jaarverslag schoolvereniging   Schoolbesturen zijn verplicht zich jaarlijks te verantwoorden op het gebied van kwaliteit, gevoerd beleid en financiën. Hieronder vindt u het jaarverslag van 2020. Download jaarverslag...

Schoolgids

Onze schoolgids   In onze schoolgids staat alle belangrijke informatie over onze school. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent. Download onze...