Ouderbetrokkenheid 3.0

Wij vinden de betrokkenheid van ouders op de school belangrijk!

Een kind ontwikkelt en ontplooit zich beter als ouders en school elkaar versterken. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een open communicatie is tussen school en thuis. Ouders weten wat hun kind(eren) op school doet, omdat leerkrachten dat delen via e-mail en/of Parro. Ouders kunnen via het ouderportaal de ontwikkeling van hun kind volgen.

Ouders zijn altijd welkom op school voor een kopje koffie, een gesprek of een klusje!

De Timotheüsschool voldoet aan de tien criteria voor ouderbetrokkenheid:

  1. Een heldere visie op ouderbetrokkenheid
  2. Iedereen actief bij het schoolbeleid
  3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom
  4. Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs
  5. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich gelijkwaardig
  6. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar
  7. Samen bouwen aan het leerlingdossier
  8. Openheid en duidelijkheid over klachten
  9. Aanwezig op de afgesproken contactmomenten
  10. Iedereen houdt zich aan de wet

Dit betekent dat het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 is verlengd voor de Timotheüsschool. Het keurmerk heeft een looptijd van vier jaar en is daarmee geldig tot juli 2024.

Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad