Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (mr) is een wettelijk ingesteld overleg tussen de ouders, het team en het bestuur. Deze raad is een inspraak- en controleorgaan voor ouders en personeel naast het bestuur van de schoolvereniging. De mr heeft een adviserings- en instemmingsbevoegdheid.

Een doel van de medezeggenschapsraad is het (meehelpen) in stand houden van de identiteit van de school. Ook het (mee) handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school behoort tot het takenpakket.

De mr van onze school telt 4 leden; 2 ouders en 2 teamleden. De mr stelt jaarlijks een verslag op voor de ouders, het team en het collectief bestuur. De directeur van de school onderhoudt het contact met de mr en deelt informatie met de mr.

E-mail: mr@timotheus-lelystad.nl 

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

Vanuit de ouders

  • Dhr. J. Holder
  • Mevr. C. den Hertog-Meijer

Vanuit het team

  • Mevr. Brons-Flikweert
  • Mevr. van den Boogaard-van Gent
Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad