Erkende opleidingsschool

Wij vinden de betrokkenheid van ouders op de school belangrijk!

Een kind ontwikkelt en ontplooit zich beter als ouders en school elkaar versterken. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een open communicatie is tussen school en thuis. Ouders weten wat hun kind(eren) op school doet, omdat leerkrachten dat delen via e-mail en/of Parro. Ouders kunnen via het ouderportaal de ontwikkeling van hun kind volgen.

Wij zijn een erkende opleidingsschool
Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad