Reformatorische school Timotheüs Lelystad

Schoolgids 2017 – 2018

Aan alle gezinnen met leerlingen op onze school is een (papieren) schoolgids uitgereikt. Wie (nog) belangstelling heeft voor een schoolgids kan zich melden: directie@timotheus-lelystad.nl.