Welkom op de website van het reformatorisch onderwijs in West-Friesland en Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland in Lelystad. Reformatorisch onderwijs met de Bijbelse identiteit èn de daaraan verbonden kwaliteit.

Vanuit het ‘hart’ van de Bijbel, wordt op de school, naar vermogen de leerlingen goed kwalitatief onderwijs geboden voor de ontwikkeling van de gaven van hart, hand en hoofd. Daarbij worden de leerlingen, via de weg van orde, rust en structuur, opgevoed tot verantwoordelijke en dienstbare persoonlijkheden.

Dit onderwijs met deze opvoeding wordt in opdracht van en met de betrokken­heid en verantwoordelijkheid van de ouders gegeven, zoals zij beloofd hebben bij de doop van hun kind(eren), verwoord in de gereformeerde belijdenis.

Reformatorische School Timotheüs te Lelystad