Onze identiteit

Wij willen gehoorzaam zijn aan God, Die ons vraagt Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Op onze school doen we alles met een geopende Bijbel.

Kom sfeer proeven!

Onze school heeft een eigen identiteit, sfeer en organisatie. U bent samen met uw kind van harte welkom om te komen kijken op onze school. Dan kunt u zelf de sfeer te proeven.

Buitenschoolse opvang

Binnen de muren van onze school biedt KleurRijk kleinschalige en huiselijke buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is open op dinsdag en donderdag.

Blijf op de hoogte:

Onze parels:

Bijbelse identiteit

Veiligheid

Zorg voor elke leerling

Ouderbetrokkenheid

Een lerende school - Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad

Een lerende school