Beoordeling inspectie

Onze school heeft de beoordeling ‘goed’ ontvangen van de inspectie.

De belangrijkste redenen voor deze mooie beoordeling zijn volgens het inspectierapport:

  • Er is openheid en transparantie binnen de hele organisatie.
  • Leerkrachten volgen zorgvuldig en inzichtelijk de ontwikkeling van leerlingen.
  • Extra ondersteuning voor leerlingen wordt goed uitgewerkt.
  • De samenwerking tussen externe partijen is goed georganiseerd en van goede kwaliteit.
  • Er is een veilig pedagogisch klimaat op school.
Timotheus reformatorische basisschool