Jaarverslag schoolvereniging

 

Schoolbesturen zijn verplicht zich jaarlijks te verantwoorden op het gebied van kwaliteit, gevoerd beleid en financiën.

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2022.

Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad