Vakantie- en activiteitenrooster

Vrijdag 1 september Opening schooljaar, 19:30 uur
Maandag 4 september Studiedag, leerlingen vrij
Dinsdag 19 september Studiedag, leerlingen vrij
Donderdag 5 oktober Onderwijsdag, bruiloft juf de With, leerlingen vrij
Vrijdag 20 oktober Onderwijsdag, leerlingen vrij
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie
Dinsdag 31 oktober Dankdagviering om 11:15 uur, leerlingen om 12:00 uur vrij, onderwijsmiddag
Woensdag 1 november Dankdag, leerlingen vrij
Maandag 4 december Studie- en onderwijsdag, leerlingen vrij
Dinsdag 5 december Studie- en onderwijsdag, leerlingen vrij
Vrijdag 22 december Kerstviering om 11:00 uur, ’s middags vrij
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie
Maandag 8 januari Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 16 februari Open morgen, leerlingen om 12:00 uur vrij
19 t/m 23 februari Voorjaarsvakantie
Dinsdag 12 maart Biddagviering om 11:15 uur, leerlingen om 12:00 uur vrij, onderwijsmiddag
Woensdag 13 maart Biddag, leerlingen vrij
Donderdag 28 maart Paasviering om 11:00 uur, ’s middags vrij
29 maart t/m 2 april Paasvakantie
29 april t/m 10 mei Meivakantie
Vrijdag 17 mei Pinksterviering om 11:00 uur, ’s middags vrij
20 en 21 mei Pinkstervakantie
Dinsdag 28 mei School om 12:00 uur uit, kijkavond
17 t/m 21 juni Junivakantie
Donderdag 4 juli Studie- en onderwijsdag, leerlingen vrij
Vrijdag 5 juli Studie- en onderwijsdag, leerlingen vrij
Vrijdag 12 juli Schoolreisje
Vrijdag 19 juli Laatste schooldag, leerlingen om 12:00 uur vrij
22 juli t/m 1 september Zomervakantie