Bibliotheek

D.V. vrijdag 2 oktober a.s. willen wij weer beginnen met het uitlenen van de boeken uit onze schoolbibliotheek. In november komen er nieuwe boeken in de bibliotheek. De bibliotheekmoeders zorgen ervoor dat deze boeken uitgeleend kunnen worden.

Nog even de regels:

 • Alle leerlingen krijgen een bibliotheekkaart.
 • De bibliotheekcatalogus staat op de website van de school
 • De leerlingen van groep 1 t/m 4 kiezen boeken uit de onderbouw (cat. A)
 • De leerlingen van groep 5 en 6 kiezen boeken uit de middenbouw (cat. B)
 • De leerlingen van groep 7 en 8 kiezen boeken uit de bovenbouw (cat. C)
 • Alleen het nummer dat voor het boek vermeld staat, hoeft maar op de kaart geschreven te worden
 • Zet genoeg nummers (minimaal 30) op de kaart uit de juiste categorie.
 • Als er te weinig nummers op de kaart staan, kan het gebeuren dat alle boeken van je keuze al uitgeleend zijn.
 • De leerlingen mogen twee boeken lenen. (dat moet dan wel op de kaart vermeld worden)
 • Na vier weken moeten de boeken weer ingeleverd zijn.
 • Laten we allemaal zuinig zijn op de boeken
 • De kaart met de nummers moet uiterlijk dinsdag 26 oktober bij de juf of meester van de groep ingeleverd zijn.

Veel leesplezier!!!

Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad