Parels

Bijbelse identiteit

Veiligheid

Zorg voor elke leerling

Ouderbetrokkenheid

Een lerende school

1. Bijbelse identiteit
De Bijbel is het Woord van God. Wij laten ons in alles leiden door dat Woord. De Bijbel is het middel waardoor wij God kunnen leren kennen. In dat Woord lezen wij dat de Heere Jezus Christus het enige middel is om vergeving van zonden en het eeuwige leven te ontvangen. Daarin worden we geleid door de Heilige Geest.

2. Veiligheid
Wij vinden het heel belangrijk dat ons leerlingen zich veilig voelen. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en tot bloei komen. Op school zetten we instrumenten in om de veiligheid te meten onder leerlingen, personeel en ouders.

3. Zorg voor elke leerling
Elk kind is uniek. Elke leerling telt bij ons op school. Als een kind iets extra’s nodig heeft, gaan we dat in overleg in gang zetten.

4. Ouderbetrokkenheid
Wij geloven in de drieslag: school, kerk en gezin. Wij doen er alles aan om ouders betrokken te laten zijn bij de ontwikkeling van het kind. Betrokken ouders motiveert het kind, de klas en de leerkracht tot presteren.

5. Een lerende school
Samen weet je meer. Samen is ook leuker. Samen sta je sterk. Wij willen van elkaar leren. Daarom willen we met elkaar, elke keer weer, het onderwijs een beetje beter maken.