Schoolbestuur

 

Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school en is verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt.

Verantwoordelijk
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft o.a. financieel beleid, personeelsbeleid, toelatingsbeleid en onderwijsinhoudelijk beleid.

Verantwoording
Het schoolbestuur neemt beslissingen in overleg met de directie en de medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur heeft tegenwoordig de opdracht zelf verantwoording af te leggen aan ouders en leerlingen.

Zorgplicht
Het schoolbestuur heeft in het kader van de nieuwe wet passend onderwijs een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze school is aangesloten bij Reformatorisch Samenwerkingsverband PO.

 

Samenstelling bestuur

Collectief bestuur
  secretariaat@timotheus-lelystad.nl

Toezichthoudend bestuur (AB)

  • Dhr. C. Schuitemaker (voorzitter)
  • Dhr. J.M. van Dalfsen
  • Mevr. C. Hotting
  • Dhr. J. Verwolf

Uitvoerend bestuur (DB)

Timotheüs reformatorische basisschool Lelystad