Reformatorische school Timotheüs Lelystad

ParnasSys ouderportaal

Op onze school werken de ouders en de leerkrachten samen aan het beste voor iedere leerling. Daarom informeren de ouders en de leerkrachten elkaar digitaal, via het ParnasSys ouderportaal. Alle mogelijke modules zijn hiervoor opengezet. Het ouderportaal is ons instrument om de ouderbetrokkenheid te vergroten.