Reformatorische school Timotheüs Lelystad

Medezeggenschap

Vanuit de ouders

Mw. A.H.A. Boeve-Dasselaar (voorzitter)
L.J.T. Harskamp

Vanuit het team
Mw. N.W.E. Donkersteeg-Zijderveld (secretaris)
Mw. E.G. Faasse-v.d. Ruitenbeek