Disclaimer

 

Timotheüs reformatorische basisschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Timotheüs reformatorische basisschool aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Copyright
Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Timotheüs reformatorische basisschool. Verzoeken daartoe kunt u indienen bij Timotheüs reformatorische basisschool.
Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar de directie, e-mail: directie@timotheus-lelystad.nl.