Reformatorische school Timotheüs Lelystad

Contactgegevens

Locatie
Zuiderwagenplein 11
8224 AD Lelystad

Postadres
Zuiderwagenplein 11
8224 AD Lelystad

Telefoon: 0320 247 917
E-mail: directie@timotheus-lelystad.nl

De reformatorische school Timotheüs gaat uit van de Vereniging voor Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag in West-Friesland en Flevoland te Lelystad

De voorzitter van het collectief bestuur: dhr. C. Schuitemaker
De directeur van de school: dhr. G.M. Gerritsen

Postadres van de schoolvereniging èn van de school
Zuiderwagenplein 11
8224 AD Lelystad
Telefoon: 0320 247 917

E-mail (school): directie@timotheus-lelystad.nl
E-mail (secretariaat van het bestuur): secretariaat@timotheus-lelystad.nl
E-mail (financiën van de schoolvereniging): financien@timotheus-lelystad.nl
E-mail (medezeggenschapsraad van de school): mr@timotheus-lelystad.nl

 

Bankgegevens Rabobank
NL91 RABO 0317 3416 77 t.n.v. Penningm. Ref. school, Zeepkruidstraat 111, 8245 LH Lelystad