Disclaimer

Disclaimer   Timotheüs reformatorische basisschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Timotheüs reformatorische basisschool aansprakelijk gesteld worden voor enige...

Privacyverklaring

Privacyverklaring   Binnen de school worden leerling- en persoonsgegevens verwerkt en beheerd ten behoeve van het onderwijs. De school als verwerkingsverantwoordelijke beschouwt het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens en de privacy als een grote...

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier schooljaar 2021-2022 Wat fijn dat u voor onze school heeft gekozen! Uw kind kan tot de school worden toegelaten als diverse formulieren zijn ingevuld en ondertekend. U kunt de formulieren downloaden middels onderstaande knop. Zodra u deze...

Beoordeling inspectie

Beoordeling inspectie Onze school heeft de beoordeling ‘goed’ ontvangen van de inspectie. De belangrijkste redenen voor deze mooie beoordeling zijn volgens het inspectierapport: Er is openheid en transparantie binnen de hele organisatie. Leerkrachten volgen zorgvuldig...

Erkende opleidingsschool

Erkende opleidingsschool Wij vinden de betrokkenheid van ouders op de school belangrijk! Een kind ontwikkelt en ontplooit zich beter als ouders en school elkaar versterken. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een open communicatie is tussen school en thuis. Ouders...